HARMONOGRAM ZAJĘĆ


 
Administracja i Zarządzanie - HARMONOGRAM
 
 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP-13) - HARMONOGRAM II sem.
 
 
Doradca rodziny - HARMONOGRAM I semestr
 
 
Executive Master of Business Administration (EMBA-2) - HARMONOGRAM II sem.
 
 
Kadry i Płace - HARMONOGRAM
 
 
Psychologiczne Metody Wspiera Rozwoju (PMWR-1) - HARMONOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka