• 7 marca 2023

Kurs przygotowujący do matury z matematyki

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego z matematyki. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych uzupełnieniem i powtórzeniem wiadomości z zakresu programu szkoły ponadpodstawowej oraz przygotowaniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Kurs obejmuje: 50 godz. dydaktycznych

Czas trwania: od 20 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Zajęcia będą prowadzone hybrydowo.

Opłata za kurs: 300 zł/os.

Opłatę za kurs maturalny z matematyki należy uiścić na numer konta:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Santander Bank Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz KURS MATEMATYKA)

Wymagane dokumenty: KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS + potwierdzenie wpłaty

Wypełniony formularz można zeskanować i przesłać na adres: szkolenia@collegiumwitelona.pl lub dostarczyć osobiście: pok. 14 w bud. D, ul. Sejmowa 5A

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.03.2023 r.